Polityka prywatności

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Adminstratorem danych osobowych jest firma RT Med Renata Wiatrowska, ul. Nowinek 20 b, 05-540 Zalesie Górne, NIP: 5271063239 , REGON: 381662102 .

PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a-c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. RODO (Dz. Urz. UE L. 2016 r. nr 119 str. 1).

CELE I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, w szczególności w następujących celach:
  1. zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w  Regulaminie dostępnym na stronie www.rtmed.pl,
  2. marketingowych oraz analitycznych,
  3. księgowo – rachunkowych,
  4. dochodzenia roszczeń.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne dla zawarcia umowy wynajmu lub sprzedaży oraz realizacji usług.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania lub do odwołania przez Państwa zgody.
 4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane jedynie podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora danych osobowych na podstawie umów z Administratorem wyłącznie w zakresie niezbędnym i koniecznym do realizacji celu przetwarzania.
 5. W dowolnym momencie mają Państwo prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania danych osobowych. W tym celu mogą się Państwo kontaktować z Administratorem zarówno droga mailową pod adresem biuro@rtmed.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 502 473 464.  
 6. Administrator danych osobowych dołożył należytej staranności aby odpowiednio zabezpieczyć Państwa dane osobowe, w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane tylko przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa oraz  wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji umów  lub do odwołania przez Państwa zgody.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do Państwa danych w tym uzyskania kopii danych,
 • żądania sprostowania danych,
 • usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych.

W celu skorzystania z praw wyżej wymienionych należy skontaktować się z Administratorem danych drogą mailową: biuro@rtmed.pl, lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: RT Med Renata Wiatrowska, ul. Nowinek 20b, 05-540 Zalesie Górne lub telefonicznie pod nr 502 473 464.